Tentoonstellingen van cursisten

Aan het eind van een lesblok wordt het werk wat gemaakt is, tentoongesteld. Zo kunnen familie, vrienden en kennissen zien wat we op het atelier doen. Een feestelijke gebeurtenis die twee keer per jaar plaats vindt.

posterexpositekunstlessenapril2016

posterexpositekunstlessenapril2016


expokunstlessenapril2015

expokunstlessenapril2015


expositie kunstlessen 2014

expositie kunstlessen 2014

portrettekenen2014

portrettekenen2014expokunstlessen mei 2010

expokunstlessen mei 2010

expositiekunstlessen2013

expositiekunstlessen2013expositiekunstlessen2013

expositiekunstlessen2013

kerstexpositie Kunstlessendec 2014

kerstexpositie Kunstlessen dec 2014


expositie kunstlessen mei 2014

expositie kunstlessen mei 2014

uitnodigingdec2013

uitnodigingdec2013

expositie kunstlessen 2012

expositie kunstlessen 2012